.

Tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN và Viện KSND Tối cao

Thứ Tư, 27/08/2014, 16:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 27-8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác và lễ ký kết quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung năm 2014) tại 65 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Qua 10 năm tích cực tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, Ủy ban MTTQ và VKSND các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và VKSND Tối cao phối hợp, hướng dẫn các cấp ở địa phương tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đấu tranh phòng chống tội phạm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm sát, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp… với nhiều hình thức phối hợp đa dạng. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQVN và VKSND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác do VKSND Tối cao chủ trì soạn thảo. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Thông qua công tác phối hợp giám sát các bản án đã có hiệu lực pháp luật và công tác tiếp công dân, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN đã chuyển hàng chục đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tới VKSND Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Giữa hai bên đã chủ động trao đổi cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trong cộng đồng dân cư đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc xây dựng các hình thức, phương pháp phối hợp giữa hai bên vẫn chưa được thường xuyên, thiếu linh hoạt, chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thực hiện chưa thường xuyên; việc tham gia vào các hoạt động tố tụng như bảo lãnh, cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án chưa được Ủy ban MTTQ nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức…

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQVN và VKSND Tối cao đã ký kết quy chế phối hợp công tác (sửa đổi, bổ sung) năm 2014.

D.C.Hợp