.

Sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch TP.HCM và Thanh Hóa

Thứ Bảy, 09/08/2014, 10:25 [GMT+7]

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, trong quý Ba, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo một số địa phương, bộ, ngành: Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bình Phước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
 

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc giao đất giao rừng tại tỉnh Bình Phước; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn đối với hệ thống tín dụng và quyền lợi của người dân tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; thanh tra trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; thanh tra việc thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp.

Đây là những cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ đầu năm. Mục đích các cuộc thanh tra này là nhằm giúp Chính phủ trong công tác điều hành, quản lý tốt hơn đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, ngành cũng tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

Trong quý Hai, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ;

Thanh tra việc chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013"; kiểm tra lại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 3-1-2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về Dự án xây dựng tuyến đường số 1 Khu kinh tế Định An…

Theo Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)