.

Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 07/08/2014, 14:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 7-8, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2014.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đề án 4061, 6 tháng đầu năm 2014, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình, đặc điểm và điều kiện của địa phương, đơn vị để có những giải pháp lựa chọn nội dung, hình thức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  phù hợp.

Cụ thể: tổ chức gần 2.200 hội nghị, lớp tập huấn để quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng 2003; Luật thanh tra năm 2010; Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân…thu hút hơn 140 nghìn lượt người tham gia; phát hành 100.000 tờ gấp, 3.200 cuốn bản tin Tư pháp, cấp phát 500 cuốn sách pháp luật với nhiều tin bài về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản pháp luật có liên quan…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn được đưa vào chương trình ở các trường học, cấp học; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát đầu tư cộng đồng; trợ giúp pháp lý, hoà giải và các đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể, văn hoá văn nghệ.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 4061 đã tập trung thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2014 như: tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp; tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; gắn kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng…

Ngọc Hải