.

HĐND huyện Minh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 8

Thứ Năm, 07/08/2014, 14:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong hai ngày 6 và 7-8, HĐND huyện Minh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014.
 
 
Đại biểu HĐND huyện Minh Hóa chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu HĐND huyện Minh Hóa chất vấn tại kỳ họp.
Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND huyện Minh Hóa đã nghe các báo cáo: tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng còn lại; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện; báo cáo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tình hình hoạt động của TAND, Viện KSND; tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân dần dần được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân năm 2013-2014 dự ước 6.609 tấn, đạt 88,7% kế hoạch; tổng đàn gia súc có trên 36.000 con, gia cầm có gần 70.000 con; sản xuất lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trên 19.000 triệu đồng, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm trước; thương mại dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản cũng được nhân dân chú trọng đầu tư phát triển; thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được 15.313 triệu đồng, đạt 67,3% dự toán giao…
 
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: sản xuất nông nghiệp, giống cây trồng; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác giao đất lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng; một số nội dung về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác xuất khẩu lao động, BHYT cho người nghèo...
 
Việc chất vấn và trả lời chất vấn cũng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2013...
 
Xuân Vương