.

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 08/07/2014, 16:20 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 8-7, Ban thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Phúc Duệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.
 
Chỉ thị 34 -CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" nhằm động viên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, của hệ thống chính trị thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương giới thiệu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW và những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 cùng với Nghị định hướng dẫn thi hành. Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến trình bày về những mặt đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của một số bộ, ngành địa phương trong công tác thi đua, khen thưởng.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quan điểm của Bộ Chính trị là thi đua phải tạo dựng từ phong trào quần chúng và được quần chúng hưởng ứng tham gia. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, chặt chẽ toàn diện công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.
 
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành địa phương cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, chính quyền với công tác thi đua khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.
 
Để công tác thi đua khen thưởng đạt hiểu quả tốt cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể chống hình thức; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, bộ ngành, địa phương...
 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh, các lãnh đạo chủ chốt cần nhận thức đầy đủ mục đích, nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị 34-CT/TW để có những cách làm cụ thể, phù hợp với mỗi địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
 
Đ.Nguyệt