.

Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Ba, 08/07/2014, 14:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 7-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, toàn tỉnh có 1.218 chi hội làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và duy trì công trình tự quản (đạt 94%); 100% chi hội đảm nhận các công trình tự quản mang tên Hội Nông dân, đồng thời các hộ nông dân đã cùng nhau tham gia hiến đất, hàng rào và đóng góp ngày công để xây dựng nông thôn mới.

 
Nhiều hộ nông dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư vốn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, và có 70.152 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 3 cấp.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 492 lớp với 29.592 lượt hội viên, tư vấn miễn phí cho gần 200 lượt lao động, dạy nghề và phối hợp dạy nghề 28 lớp cho 1.012 hội viên về sản xuất nông nghiệp và các nghề phi nông nghiệp. Tính đến nay, đã có 155 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo…
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên mới, chú trọng và phát triển hội viên là ngư dân; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra nguồn lực to lớn để làm giàu và giảm nghèo bền vững…
 
Lan Chi