.

Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Ba, 08/07/2014, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-7, tại huyện Tuyên Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị, nhằm đánh giá hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) các huyện, thị xã, thành phố, công tác giáo dục lý luận chính trị các đảng ủy trực thuộc 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

6 tháng đầu năm, TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc đã bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận năm 2014, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham gia tốt hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2014; tổ chức mở được 88 lớp, với tổng số 6.579 học viên.

Trong đó, chương trình học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã tổ chức được 19 lớp, với 1.409 học viên; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 16 lớp, 1.159 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở  5 lớp,  309 học viên; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể 26 lớp, 1.983 học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 được 9 lớp, 602 học viên.

Nhìn chung, các loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch,  bảo  đảm yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; chú trọng từ công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức lớp học, tổ chức kiểm tra, đánh giá; từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, những thông tin mới về chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương cũng như tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế để nâng cao công tác giáo dục chính trị.

Những tháng cuối năm 2014, TTBDCT các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị các điều kiện để tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2014; tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên theo phương châm đổi mới phương pháp, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, cơ sở; đổi mới phương pháp khảo sát, kiểm tra chất lượng, dự giờ thăm lớp, đánh giá chất lượng bồi dưỡng, đào tạo học viên; tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cho đội ngũ báo cáo viên và các tổ chức cơ sở đảng; chủ động đề xuất với cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014 về thực hiện mở lớp các loại chương trình;...

Trần Kiên