.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Tư, 02/07/2014, 17:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, ngày 30-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

6 tháng đầu năm 2014 công tác tuyên giáo nói chung và công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trên địa bàn có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực. Công tác tham mưu, phối hợp hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hoá văn nghệ, thông tin thời sự, biên tập xuất bản tạp chí Sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhìn chung ổn định. Cùng với nhân dân cả nước và dư luận quốc tế, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh bày tỏ thái độ bất bình, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cán bộ, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự ứng phó linh hoạt, mềm dẻo của các lực lượng chấp pháp Việt Nam; biểu thị lòng yêu nước bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, các địa phương, ban, ngành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ban đã tổ chức thành công hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014, tổ chức tuyên truyền việc chia tách huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014); tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Hội nghị được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Đây là cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất hăng hái hơn, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh...

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào công tác tham mưu giúp cấp uỷ các cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 9 (khóa XI); chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn trong năm; tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và một số nhiệm vụ trọng tâm khác...

Trần Kiên