.

Bồi dưỡng kỹ năng báo chí về vấn đề thực thi pháp luật

Thứ Ba, 15/07/2014, 18:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 14 và 15-7, tại TP Huế, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lớp bồi dưỡng “Trao đổi kiến thức về việc giám sát thực thi pháp luật” cho 22 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí ở miền Trung và miền Bắc.

Lớp bồi dưỡng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến lược hợp tác phát triển Quốc gia (CDCS) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018, nhằm tăng cường lĩnh vực quản trị nhà nước, từ đó cải thiện môi trường pháp lý trong hệ thống quản trị Nhà nước.

Các học viên tham gia thảo luận.
Các học viên tham gia thảo luận.

Theo đó, Dự án GIG sẽ cung cấp, trợ giúp kỹ thuật, các khóa đào tạo và hỗ trợ trực tiếp khác cho Chính phủ, thông qua cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp nhằm cải thiện chất lượng xây dựng chính sách, triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và những cơ chế giải trình khác; khuyến khích sự trao đổi, xây dựng mạng lưới và chia sẻ thông tin giữa Chính phủ với khu vực tư và các tổ chức xã hội dân sự.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên là các nhà báo, phóng viên đã được các chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp và Hội Nhà báo giới thiệu tổng quan về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng phát triển đề tài; kỹ năng đưa tin bài; kỹ năng phỏng vấn và kỹ năng trình bày thông tin về việc thi hành pháp luật…

Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã tập trung tham gia thảo luận về một số chuyên đề như: vấn đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí hiện nay; báo chí với việc phản biện giám sát việc thực thi pháp luật; và xây dựng sửa đổi các văn bản pháp luật mới…

D.C.H