.

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2014

Thứ Ba, 01/07/2014, 14:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-7, huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, vụ đông xuân năm nay ở huyện Quảng Ninh đánh giá là được mùa toàn diện. Tổng sản lượng lương thực đạt 34.990 tấn. Mặc dù vẫn còn một số địa phương xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng nhưng vụ hè thu diện tích lúa vẫn tiếp tục bảo đảm với 2.763ha, đạt 102% kế hoạch.

Chăn nuôi phát triển ổn định và có bước chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất tập trung. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 3.140 tấn. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 1.376 tấn, bằng 100,67%.

Các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội những tháng cuối năm 2014.
Các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2014.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng chuyển biến mạnh, diện tích rừng trồng sau khai thác đạt trên 214ha; rừng trồng, chăm sóc 1.180ha; rừng khoanh nuôi tái sinh 1.000ha

So với sản xuất nông nghiệp, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 406 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách toàn huyện chỉ đạt 25,35 tỷ đồng.

Trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng có những chuyển biến tích cực; công tác xã hội, lao động, việc làm được quan tâm nhiều hơn nhất là vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ cứu đói, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình neo đơn… Trong 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 1.491 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,2% chỉ còn lại 11,7%.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở những tháng còn lại được hội nghị xác định: đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo xã Lương Ninh hoàn thành nông thôn mới cuối năm 2014.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng sớm kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015. Quan tâm xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách với người có công, đối tượng chính sách. Thực hiện hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, chống tái nghèo và giảm nghèo bền vững.

T.Long