.

Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 70 năm qua

Thứ Hai, 03/08/2015, 16:46 [GMT+7]

(Tiếp theo)

4. Những truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CAND đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là:

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi. Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực khách quan.

Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tuỵ với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học- kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, có nghĩa, có tình.

5. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng Công an nhân dân (tính đến tháng 2-2015)

- 3 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1980, 1985, 2000).

- 9 Huân chương Sao Vàng, tặng: Lực lượng An ninh nhân dân (1995), lực lượng Tình báo (1995), lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (2003), Tổng cục An ninh (2006), Tổng cục Tình báo (2006), Lực lượng Bảo vệ Chính trị I (2008), Công an Thành phố Hà Nội (2010), Học viện An ninh nhân dân (2011).

- 3 Huân chương Sao Vàng, tặng các đồng chí cố Bộ trưởng (Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ).

- 1 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân dân (1975).

- 88 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Công an các đơn vị, địa phương.

- 10 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

- 663 lượt tập thể, 380 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 01 tập thể và 1 cán bộ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

- Hàng ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tặng Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.

Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Công an tỉnh

(Còn nữa)