.
Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Quân sự Quảng Bình (5-8-1990 - 5-8-2015):

25 năm, dấu ấn một chặng đường

Thứ Tư, 05/08/2015, 10:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Đầu năm 1946, theo quyết định của Tỉnh ủy Quảng Bình, bên cửa sông Nhật Lệ (gần Bàu Tró), Trường Quân sự Lê Trực được thành lập. Năm 1966, trường đổi tên thành Trường Quân sự Quảng Bình. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976 Trường Quân sự Quảng Bình được sáp nhập vào Trường Quân sự Bình Trị Thiên. Ngày 5 tháng 8 năm 1990, Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình chính thức được lập lại.

Tháng 7 năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách Quảng Bình trở về địa giới cũ. Theo đó, Bộ CHQS các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế được lập lại. Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-QP ngày 1-6-1990 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 5 tháng 8 năm 1990, Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình chính thức được tái thành lập.

Nhà trường có nhiệm vụ bồi dưỡng tập huấn kiến thức QP-AN cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn và cán bộ đầu ngành của các cơ quan huyện, thành phố, các trưởng, phó phòng các sở, ban ngành cấp tỉnh; đào tạo bồi dưỡng cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên trách dân quân tự vệ; tập huấn bồi dưỡng cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật hạ sĩ quan chỉ huy; tập huấn giáo viên và tham gia giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng cho các trường THPT; nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy; sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Với nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và kiến thức quân sự cho đội ngũ cán bộ vệ quốc đoàn, tự vệ tập trung, đồng thời giảng dạy ở các lớp "đặc biệt" cho cán bộ tự vệ và dân quân cơ sở do các huyện, thị tổ chức; trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cán bộ, giáo viên và học viên Trường Quân sự Lê Trực đã có những đóng góp quan trọng trong bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chỉ huy chiến đấu cho đội ngũ cán bộ quân sự và tiến hành công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc kháng chiến, góp phần vào chiến công vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của LLVT địa phương.

Nhiều cán bộ, học viên của trường đã trưởng thành trong chiến  đấu, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin cậy giao đảm nhiệm những trọng trách trong LLVT cách mạng. Nhiều đồng chí trở thành sĩ quan cao cấp, cống hiến xứng đáng cho nhiệm vụ xây dựng quân đội và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi sáp nhập và gần 14 năm hoạt động, Trường Quân sự Bình Trị Thiên đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức quốc phòng, quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng pháo đài quân sự huyện"; tổ chức xây dựng làng xã chiến đấu, xây dựng tuyến phòng thủ trên địa bàn tỉnh.

Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ sĩ quan cấp phân đội (ngắn hạn); đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị; kịp thời bổ sung cho các đơn vị quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Nhiều đồng chí là cán bộ, giáo viên Trường Quân sự Quảng Bình được điều động về công tác ở Truờng Quân sự Bình Trị Thiên đã phát huy truyền thống của quê hương hai giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và kiểm tra hoạt động của nhà trường.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và kiểm tra hoạt động của nhà trường.

Kể từ khi tái thành lập trường năm 1990 đến nay, nhà trường đã trải 25 năm qua với biết bao khó khăn. Tổ chức biên chế lúc đầu chỉ gồm 13 đồng chí, cơ sở vật chất, ngân sách còn hạn hẹp, hệ thống trang, thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ cán bộ, giáo viên có nhiều biến động... nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên Trường Quân sự Quảng Bình đã luôn nỗ lực, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đoàn kết, thống nhất, thi đua "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"; tạo được sự chuyển biến tiến bộ toàn diện và vững chắc trên các mặt công tác.

Nhà trường đã đầu tư gần 2 tỷ đồng mua trang thiết bị huấn luyện, giảng dạy, xây dựng chính quy. Mở 130 lớp đào tạo, bồi dưỡng 7.432 học viên các đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó 85 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3; tổ chức 4 khóa đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn (241 học viên); 1 lớp bồi dưỡng cán bộ quân sự (35 học viên); 2 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế cho cán bộ (69 học viên); 1 lớp bồi dưỡng phương pháp giáo dục cho giáo viên Trường Quân sự (29 học viên) tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào; 1 lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Quân sự cơ sở (67 học viên) và 1 lớp đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh (30 học viên). Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức giáo dục quốc phòng cho 25.758 lượt học sinh, sinh viên; tham gia giảng dạy và phục vụ hơn 100 lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; giảng dạy môn lý luận quốc phòng - quân sự tại Trường Chính trị tỉnh 35 chuyên đề.

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã giúp cho các học viên nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về QP-AN trong từng giai đoạn cách mạng, nội dung nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương; những kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP-AN theo cương vị công tác được giao. Qua khảo sát, có hơn 80% học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn sau khi ra trường về công tác ở các địa phương làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm lên cương vị cao hơn.

Nhà trường đã thường xuyên kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, với nhiều đề tài, chuyên đề khoa học cấp nhà trường và Bộ CHQS tỉnh, viết các trận đánh hay của LLVT tỉnh, ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy. Đồng thời, đã chú trọng nghiên cứu các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, với hàng chục sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ có chất lượng đạt giải cao trong hội thi cấp Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, có tính ứng dụng cao trong huấn luyện chiến đấu.

Để không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về GD-ĐT; xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định đúng đắn động cơ, thái độ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ dạy và học. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm"; thực hiện tốt cuộc vận động "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục"; với chủ trương "Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá chất lượng dạy học thực chất"; coi việc nâng cao chất lượng dạy học là biểu hiện cụ thể thái độ chính trị của mỗi cán bộ, giáo viên và học viên, là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của Nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về kiến thức, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học được xác định là khâu đột phá nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Hiện nay, Nhà trường có 95,83% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học; 36% đã qua đào tạo cán bộ trung cấp, riêng giáo viên có 100% trình độ đại học, 30% có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đây là lực lượng chủ lực, có vai trò quyết định đối với việc nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Nắm vững mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng, đồng thời quán triệt sâu sắc phương châm đào tạo, các quan điểm, nguyên tắc huấn luyện, và từ tình hình thực tiễn, nhà trường đã tập trung chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở lấy học viên làm trung tâm, chuyển dần từ dạy nội dung sang dạy phương pháp cho học viên. Đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực, sử dụng có hiệu quả các công cụ, phương tiện dạy học, bảo đảm cân đối giữa các khối kiến thức, giữa lý thuyết và thực hành, mang tính lôgic giữa các môn học và trong từng môn học.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn mới, nhà trường đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị hàng năm cho các đối tượng. Gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý. Các phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường được đẩy mạnh và đạt kết quả cao.

Công tác xây dựng Đảng bộ luôn được xác định là vấn đề then chốt, quyết định đến mọi kết quả hoạt động của nhà trường, vì vậy Đảng uỷ luôn chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ có 2 tập thể chi bộ và 3 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng trong toàn trường. Đảng uỷ đã thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn cấp ủy; tích cực bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cấp uỷ viên. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc và các quy chế lãnh đạo.

Duy trì chế độ, nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt; chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp uỷ viên với cán bộ chủ trì. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Chú trọng làm tốt việc phân công, giao nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đăng ký phấn đấu hàng năm gắn với yêu cầu của nhà trường mẫu mực, chính quy.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được các cấp uỷ, chi bộ thường xuyên quan tâm. Trong đó tập trung thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và quản lý, đánh giá, đề nghị trên điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ phát triển. Tiến hành rà soát, nắm chắc chất lượng cán bộ, đề nghị đề bạt quân hàm, nâng lương, chuyển ra đối với cán bộ; tuyển chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn, gắn với thực hiện quy hoạch và hướng sử dụng cán bộ.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 1990 đến nay, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của nhà trường được các cấp khen thưởng. Đặc biệt là, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thực hiện Nghị định 152-NĐ/CP (2000-2005), 3 lần được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2001-2005; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2002-2005 và giai đoạn 2011-2012; Quân khu tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn từ 2002-2012.

Đảng bộ nhà trường 24 năm liền đạt TSVM và TSVM tiêu biểu, 2 lần đạt 5 năm liền TSVM tiêu biểu, nhà trường 12 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được Bộ Quốc phòng công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân, gần 300 lượt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen, giấy khen, chiến sĩ tiên tiến....

25 năm xây dựng và trưởng thành, phấn khởi, tự hào với những kết quả đã đạt được, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Trường Quân sự Quảng Bình nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ TSVM, nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Viết Vinh, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh