.

Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác quân sự-quốc phòng

Thứ Ba, 16/06/2015, 10:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân khu, Tỉnh ủy và Huyện ủy về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP), Đảng ủy, Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành trong công tác củng cố, xây dựng nền QS-QP.

>> Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Minh Hóa thêm giàu đẹp

Cụ thể, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị cấp trên về xây dựng và củng cố nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện. Hàng năm, từ huyện đến cơ sở đều có nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và tổ chức tốt các hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp, xây dựng quy chế hoạt động có nền nếp, triển khai đồng bộ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; tiến hành giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt kết quả tốt: cử cán bộ bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 và 3 đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, 5 đạt trên 85% kế hoạch.

Chỉ đạo các trường trung học phổ thông tổ chức giáo dục QP-AN cho học sinh đạt 100% quân số, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng, đúng luật, không có xã trắng. Xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao, tổ chức biên chế phù hợp. Tỷ lệ dân quân là 2,25% so dân số, tỷ lệ tự vệ 75% so cán bộ công nhân viên cơ quan, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 25% (tăng 0,6% so năm 2010). Chất lượng Ban CHQS xã, thị trấn, tự vệ cơ quan tổ chức ngày càng được nâng lên.

Lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa cùng nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa cùng nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới.

Tham mưu, tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an 20 lượt xã, thị trấn. Các cuộc diễn tập đều đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các nội dung xây dựng cơ sở được cấp uỷ, chính quyền chú trọng, tạo chuyển biến tích cực, kết quả phân loại hàng năm có trên 80% cơ sở vững mạnh toàn diện, thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc.

Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên 250 triệu đồng; chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách theo các quyết định 142, 290, 62 của Chính phủ cho 1.171 đối tượng với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại quân sự được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; luân phiên tổ chức ký kết, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Ban CHQS huyện Bua- La- Pha, tỉnh Khăm Muộn (Nước CHDCND Lào), phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, góp phần giữ vững mối quan hệ đặt biệt 2 nước Việt - Lào.

Đơn vị cũng thường xuyên giáo dục, quán triệt cho LLVT nhận thức sâu sắc về 2 nhiệm vụ chiến lược, âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao nhận thức, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho cán bộ, chiến sĩ. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu A2, A3; kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Hệ thống kế hoạch B ở các ban, ngành, đoàn thể được xây dựng nghiêm túc.

Kế hoạch chiến đấu trị an của 16/16 xã, thị trấn và kế hoạch bảo vệ cơ quan 13/13 đơn vị tự vệ được xây dựng sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đã tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Duy trì chặt chẽ các chế độ SSCĐ từ huyện đến đơn vị cơ sở. Nắm chắc tình hình và triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, tết, các dịp diễn ra sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương, tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ

Đảng uỷ thường xuyên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị. Hàng năm, ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện đến Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ. Tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian quy định, kết quả huấn luyện tại chức 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá giỏi, sĩ quan 100% khá giỏi; 100% đơn vị DQTV hoàn thành chương trình huấn luyện trước ngày 30 - 6 hàng năm... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn được quan tâm. Qua đánh giá, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, lập trường kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng, đơn vị đã lãnh chỉ đạo chặt chẽ học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương (khóa XI) và nghị quyết của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ theo chức trách.

Đảng ủy thường xuyên chăm lo xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Kiện toàn kịp thời Đảng uỷ, các chi uỷ bảo đảm chất lượng, số lượng. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2013, 2013-2015 đạt kết quả tốt. Hàng năm có 100% cấp uỷ, tổ chức đảng đạt TSVM, Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM tiêu biểu; tập trung thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo và chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện các quy chế, quy định; gắn xây dựng cấp uỷ với cán bộ chủ trì có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Coi trọng các biện pháp bồi dưỡng cấp uỷ, chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ từng bước được nâng lên.

Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ được chú trọng. Qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, tác phong và chất lượng, hiệu quả công tác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập nâng cao nhận thức và năng lực công tác. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng hàng năm có 99,58% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (có trên 84% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ); phân loại cán bộ có 99,8% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt và khá.

Nhiệm vụ quân sự- quốc phòng trong những năm tới được đặt ra cho huyện Minh Hóa không kém phần nặng nề. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang Minh Hóa sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Thượng tá Lưu Đức Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy, CTV- Ban CHQS huyện Minh Hóa