.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Minh Hóa thêm giàu đẹp

Thứ Ba, 16/06/2015, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Với mục tiêu xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Hóa đã đồng sức, đồng lòng phấn đấu trên tất cả lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội địa phương ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, công tác xây dựng và phát triển Đảng thường xuyên được đổi mới. Để đạt được thành công đó, Minh Hóa đã xác định sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi. Vì vậy, Đảng bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo nhân dân huyện nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa trò chuyện với cán bộ, đảng viên xã Minh Hóa.
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa trò chuyện với cán bộ, đảng viên xã Minh Hóa.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tập trung xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề như: phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế, mở mang thương mại, dịch vụ... nên bức tranh toàn cảnh ở huyện Minh Hóa ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm giảm mạnh (bình quân giảm 7-9%/ năm), đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 28,57%.

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân toàn huyện, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ chí tình của nhân dân cả nước, cả tỉnh. Nhưng, vai trò có tính quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Đảng bộ huyện trên con đường đổi mới.

Thời điểm này, toàn Đảng bộ có 4.032 đảng viên, sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân, chủ động, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng huyện phát triển bền vững. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung. Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên được quan tâm thường xuyên.

Nhiệm kỳ 2010-2015, huyện đã mở được 108 lớp, có 7.924 lượt học viên tham gia học tập tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW (khóa VIII) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Công tác tuyên truyền được chú trọng cả bề nổi và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Đảng bộ tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, xây dựng, giữ vững các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua đã tiến hành sắp xếp lại từ 49 tổ chức cơ sở đảng xuống còn 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và tuyển dụng, thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ được quan tâm thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã quyết định bổ nhiệm mới 33 cán bộ, bổ nhiệm lại 15 cán bộ, quyết định cử 183 cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn đi học trung cấp lý luận chính trị, 25 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và 4 cán bộ đi học các lớp đào tạo thạc sỹ. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 86,5%. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 78,6%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 57,8%. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm, góp phần tích cực trong công tác nâng cao chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng. Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện hạt nhân nên trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã kết nạp được 998 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó nữ 446 đồng chí, đoàn thanh niên 717 đồng chí, dân tộc thiểu số 113 đồng chí.

Để giữ vững kỷ cương của Đảng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nội dung chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được chú trọng và đổi mới. Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, bức xúc.

Nhiệm kỳ qua đã kiểm tra 98 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, kiểm tra 97 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, giám sát 238 lượt đảng viên và 83 lượt cấp ủy chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật 68 đảng viên và một chi bộ trực thuộc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao hơn trước; các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; nhất là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Từ các phong trào đã góp phần làm thay đổi nhận thức, việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tự phê bình và phê bình được nâng cao, đặc biệt là phát huy cao độ tính gương mẫu của người đảng viên. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và tác phong lề lối làm việc, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng bằng cách nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã ban hành Quy định số 06 QĐ/HU về việc cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện tham gia sinh hoạt với các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận đoàn thể cơ sở. Cán bộ tham gia sinh hoạt có trách nhiệm thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực mình phụ trách; nắm bắt tình hình, hướng dẫn các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nơi mình sinh hoạt để định hướng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền...

Nhờ vậy, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được chuyển biến rõ rệt, những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được kịp thời ngăn chặn. Một bộ phận đảng viên yếu kém được kiểm điểm nghiêm túc đã khắc phục, sửa chữa được khuyết điểm. Trong Đảng ngày càng đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận.

Điểm nhấn đáng chú ý nhiệm kỳ 2010-2015 trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa là việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về: Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2015; phát triển cây cao su trên địa bàn huyện đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; xây dựng nông thôn mới huyện Minh Hóa giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh thị trấn Quy Đạt đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện 2 chương trình kinh tế trọng điểm của huyện là phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế; mở mang thương mại dịch vụ... Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, việc kiểm điểm nghiêm túc, xây dựng sự đoàn kết thống nhất thực sự trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện được nêu cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí sắp xếp cán bộ cơ bản hợp lý, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt làm tiền đề bảo đảm cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn tồn tại một số yếu kém như: Việc giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên còn hạn chế, việc tuyên truyền đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên một số nơi chưa sâu rộng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn yếu; chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số chi bộ thôn, bản còn thấp, nội dung còn nghèo nàn; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra chưa cao. Mặt khác, việc cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận của một số đơn vị chưa kịp thời; công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và một bộ phận nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ trong giảm nghèo và phát triển sản xuất còn hạn chế...

Những khuyết điểm hạn chế nêu trên đòi hỏi trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Minh Hóa phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Minh Hóa xác định, ngoài việc lãnh đạo chung, sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chăm lo, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm chỉ đạo thực hiện có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp...

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã làm cho quê hương Minh Hóa thêm khởi sắc. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Hóa vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới. Tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những định hướng đúng đắn đã được vạch ra cùng truyền thống đoàn kết của một vùng quê cách mạng, tin chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện nhà sẽ vượt qua khó khăn để tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới.

Nguyễn Lương Bình
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa