.

Kiểm soát và xử lý việc vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Thứ Năm, 26/05/2016, 11:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm việc nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân đúng quy định pháp luật, phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả, ngày 23-5-2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 779/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu để nhân dân biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; kiên quyết tịch thu, tiêu hủy các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; truy xét, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân nhập lậu, vận chuyển, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, nhất là Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên không mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; đồng thời phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

A.T