.

Quảng Trạch: Xử lý 23 vụ vi phạm lâm luật

Thứ Năm, 10/07/2014, 15:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường bảo vệ và phòng chống cháy rừng có hiệu quả. Toàn huyện trồng mới được 400ha rừng tập trung, đạt 66,6% KH; 150.000 cây phân tán, đạt 27,2 KH.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vụ vi phạm lâm luật. Trong 6 tháng đầu năm đã bắt và xử lý 23 vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn, tịch thu 29, 322m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách trên 363 triệu đồng.

H.Tr