.

Phạm pháp hình sự xảy ra 296 vụ

Thứ Năm, 03/07/2014, 15:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua báo cáo của UBND tỉnh, trong các tháng đầu năm 2014 tình hình tội phạm trên địa bàn có xu hướng tăng về số vụ và số đối tượng vi phạm.

Tính đến 31-5, phạm pháp kinh tế xảy ra 3 vụ với 9 đối tượng vi phạm, so với cùng kỳ số vụ tăng 3 vụ đối tượng vi phạm tăng 9 người; phạm pháp hình sự xảy ra 296 vụ với 383 đối tượng phạm tội, so cùng kỳ số vụ tăng 84 vụ, đối tượng phạm tội tăng 32 người.

a
Bắt giữ đối tượng phạm pháp hình sự.

Buôn bán, vận chuyển ma túy bị phát hiện 20 vụ với 36 đối tượng vi phạm, so cùng kỳ số vụ tăng 3 vụ, đối tượng vi phạm tăng 6 người; sử dụng ma túy bị phát hiện 11 vụ với 20 đối tượng vi phạm, so cùng kỳ, số vụ tăng 5 vụ và đối tượng vi phạm tăng 10 người.

Tình hình an ninh nông thôn một số nơi diễn ra ngày càng phức tạp, liên quan đến giải phóng mặt bằng, khai thác lâm sản trái phép, tranh chấp đất đai...

Tr.T