.

Bố Trạch: Số địa phương và đối tượng liên quan đến ma tuý gia tăng

Thứ Sáu, 04/07/2014, 16:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến cuối tháng 6-2014, trên địa bàn huyện Bố Trạch có 181 đối tượng tại 20 xã, thị trấn liên quan đến ma tuý (tăng 2 xã, 10 đối tượng so với cùng kỳ).

Tình hình liên quan đến ma tuý hiện có những diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên một số đối tượng ở các địa bàn trọng điểm như Sơn Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung, thị trấn Hoàn Lão có biểu hiện sử dụng và mua bán ma tuý nhỏ lẻ...

Mặc dù các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, tuy nhiên số đối tượng, địa bàn và vụ việc vẫn tiếp tục gia tăng so với những năm trước đây và ngày càng diễn biến phức tạp...

N.Mai