.

Hoà giải thành công 1.232 vụ việc

Thứ Hai, 07/07/2014, 16:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Theo Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh: tính thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.470 tổ hoà giải với 9.423 hoà giải viên. 6 tháng đầu năm đã tiến hành hoà giải 1.451 vụ việc; trong đó hoà giải thành 1.232 vụ việc, đạt khoảng 85%.
 
Công tác xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh cũng đã từng bước được hoàn thiện và ngày càng phát huy hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh xây dựng được 1.250 hương ước và thực hiện sửa đổi 552 hương ước cho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa bàn; xây dựng 717 quy ước bảo vệ rừng.
 
Đây là những mặt được chú trọng trong việc xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư hiện nay.
 
H.L