.

Đơn thư giảm nhưng lượt công dân đi khiếu nại, tố cáo tăng

Thứ Ba, 24/06/2014, 15:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu từ Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2014 số lượt công dân đến các cơ quan chức năng để khiếu nại, tố cáo (KNTC) tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên số lượng đơn thư KNTC gửi các cơ quan chức năng lại giảm.

 

Đoàn Thanh tra liên ngành họp giải quyết KNTC.
Đoàn Thanh tra liên ngành họp giải quyết KNTC.

Cụ thể, các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh ta đã tiếp 731 lượt công dân, so với 6 tháng đầu năm 2013 tăng 173 lượt. Trong đó, Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 77 lượt; các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp 654 lượt. Công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị chủ yếu có nội dung: Lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, tố cáo vi phạm chính sách xã hội, đất đai, tham nhũng...

Lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời ý kiến cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhờ đó mà mặc dù có 11 đoàn khiếu kiện đông người đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh và UBND 2 huyện, song không có đoàn KNTC đông người lên Trung ương.

Về công tác tiếp nhận đơn KNTC, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 448 lượt đơn KNTC của công dân, so với 6 tháng đầu năm 2013 giảm 51 lượt. Trong đó, khiếu nại 334 lượt đơn (giảm 24 lượt đơn),  tố cáo 114 lượt đơn (giảm 27 lượt đơn). Nội dung  các đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực như: Đất đai chiếm 49,7%; bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 25,8%; chính sách, chế độ chiếm 10,5%; các quyết định giải quyết khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 5,4%; môi trường chiếm 5,8%; khiếu nại khác chiếm 2,8%. Nội dung tố cáo tập trung vào những lĩnh vực như: Vi phạm chính sách xã hội chiếm 29,2%; vi phạm Luật Đất đai chiếm 45,7%; làm  sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 10,7%; tham ô, tham nhũng 7,1% và  tố cáo khác chiếm 7,3%.

Qua phân loại nội dung đơn thư KNTC cho thấy đối tượng bị tố cáo là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chiếm 5,3%; trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 14,6%; lãnh đạo cấp xã chiếm 29,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 18,8%; đối tượng là người lấn chiếm đất đai chiếm 14%; người hưởng chính sách xã hội chiếm 11%  và các đối tượng khác chiếm 7%.

Kết quả giải quyết KNTC, các cấp, ngành, cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 146/164 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 89%. Trong đó, khiếu nại 116/127  vụ, đạt 91,3%; tố cáo 30/37 vụ, đạt 81,1%. Qua giải quyết, cho thấy: Khiếu nại đúng chiếm 28,2%; khiếu nại sai chiếm 48,6%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 23,2%. Tố cáo đúng chiếm 11,3%; tố cáo sai  chiếm 68%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 20,7%. Hiện nay còn 18 vụ (khiếu nại 11 vụ, tố cáo 7 vụ) đang trong quá trình giải quyết.

Qua giải quyết các vụ việc KNTC, đã thu hồi cho Nhà nước 52,1 m2 đất, 2.265 triệu đồng; trả lại cho người dân 70 triệu đồng, 776,5 m2 đất ở và 287 m2 đất phi nông nghiệp, 927,5 kg lúa; đình chỉ việc hưởng chế độ trợ cấp đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đối với một công dân và truy thu số tiền đã hưởng trái quy định nộp lại cho ngân sách nhà nước. Xử lý buộc thôi việc một giáo viên ở Trường mầm non Tây Trạch (Bố Trạch) khai man hồ sơ...

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2014 đã được tăng cường và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt. Nhiều địa phương, đơn vị không phát sinh mới các vụ việc phức tạp, đông người. Phần lớn các vụ việc KNTC mới phát sinh đã được tập trung giải quyết và các vụ việc giải quyết cơ bản đúng quy định pháp luật. Các cấp, ngành đã quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP và Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong giải quyết khiếu nại đã tăng cường thực hiện việc đối thoại để giải quyết; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết KNTC vẫn còn những hạn chế nhất định như: Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao, có nơi chưa gắn với giải quyết KNTC; chất lượng giải quyết KNTC chưa cao, nhiều vụ việc chưa tổ chức đối thoại với công dân theo quy định, một số vụ việc giải quyết thiếu chính xác, khách quan đã dẫn đến việc công dân không đồng tình và tiếp tục KNTC; việc thực hiện quyết định giải quyết còn chậm và thiếu triệt để do đó quyền lợi hợp pháp, chính đáng của một số người khiếu nại chưa được giải quyết kịp thời.

Về nguyên nhân các hạn chế, yếu kém nói trên, chủ yếu là do một số địa phương, đơn vị triển khai quán triệt nhiệm vụ trong công tác giải quyết KNTC chưa đầy đủ; tình trạng thiếu trách nhiệm, né tránh trong giải quyết KNTC vẫn còn. Cùng đó, trình độ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ còn hạn chế và  nhiều nơi còn thiếu cán bộ. Một vấn đề đáng nói nữa đó là HĐND, UBND các cấp  cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn KNTC của các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã và các đoàn xác minh, giải quyết KNTC trong tỉnh...

Đ.T