.

Đồng bào theo đạo Thiên chúa giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Tư, 25/06/2014, 08:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” (1994-2014).

Huyện Bố Trạch có 8 xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa với trên 26.500 giáo dân. Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị 11, bà con giáo dân trên địa bàn đã cung cấp 843 nguồn tin có giá trị; hòa giải thành công 447 vụ việc, giúp đỡ 72 người lầm lỗi hoàn lương. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã hình thành và hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức về pháp luật của đồng bào công giáo trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giúp lực lượng công an, chính quyền địa phương giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động; tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; duy trì và phát triển các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức mặt trận, đoàn thể... nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả Chỉ thị 11.

Tại hội nghị, có 5 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới.

P.V