.

Bố Trạch: Thanh tra phát hiện sai phạm trên 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 03/07/2014, 09:06 [GMT+7]

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đã phát hiện sai phạm trên 1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 217,5 triệu đồng và giảm trừ dự toán năm sau hơn 184 triệu đồng.

Đến nay đã thu hồi được 122,8 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 4 cuộc tại các xã Sơn Lộc, Đồng Trạch, Lý Trạch và Bắc Trạch.

Cùng với công tác thanh tra, 6 tháng đầu năm, huyện đã tiếp 45 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1. Cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận 82 đơn (giảm 7 đơn so với cùng kỳ). Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý hành chính nhà nước 36 đơn, đã giải quyết 34 đơn...

N.Mai