.

Bố Trạch: Đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ

Thứ Ba, 17/06/2014, 08:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến 31-5-2014, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đã tiếp nhận 79 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị (giảm 10 đơn so với cùng kỳ). Kết quả, đã giải quyết 38 đơn thuộc thẩm quyền.

Cùng với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã kết luận thanh tra hành chính tại 2 đơn vị và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại 2 địa phương, duy trì hiệu quả hoạt động tiếp công dân với 38 lượt tiếp công dân.

Huyện cũng đã thông báo rộng rãi số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử tại bộ phận tiếp công dân huyện để người dân tiện liên hệ.

N.Mai