.

Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách đạt 101,4% kế hoạch

Thứ Hai, 23/10/2017, 20:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Ninh đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn.

Nhờ đó, 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách trên toàn huyện là 87,5 tỷ đồng (đạt 101,4% kế hoạch). Trong đó, một số khoản thu đạt khá, như: thuế tài nguyên (210%), thuế tiêu thụ đặc biệt (268,8%), thuế doanh nghiệp (128%), tiền thuê mặt đất, mặt nước (898,8%), thu tiền sử dụng đất 100,4%... 8 đơn vị trên địa bàn thu đạt và vượt dự toán huyện giao, gồm thị trấn Quán Hàu, xã Trường Sơn, An Ninh, Võ Ninh, Trường Xuân, Vạn Ninh, Hàm Ninh và Xuân Ninh.

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của huyện Quảng Ninh đạt khá.
Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của huyện Quảng Ninh đạt khá.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách của huyện cũng bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm. Tổng chi ngân sách địa phương trong 9 tháng qua là 389,72 tỷ đồng (đạt 92,8% dự toán và tăng 8,8% so cùng kỳ); trong đó, chi cấp huyện 308,27 tỷ đồng, cấp xã 81,45 tỷ đồng, chi XDCB 58,27 tỷ đồng, chi thường xuyên 263,96 tỷ đồng và chi mục tiêu 58,54 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách, nhất là các sắc thuế đạt thấp, đồng thời quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, bảo đảm chi đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí.

H.Tr