.

Tỷ lệ bò lai sind đạt 36%

Thứ Ba, 12/07/2016, 09:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng; thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định nên tổng đàn gia súc, gia cầm tăng, góp phần nâng tỷ lệ bò lai lên 36%, tăng 1,5% so với cùng kỳ, chủ yếu là bò bradman.

Đến thời điểm 30-6, toàn tỉnh có đàn trâu 35.950 con, tăng 3,8%; đàn bò 97.100 con, tăng 6,5%; đàn lợn 360.860 con, tăng 2,7%; đàn gia cầm 3.062,4 ngàn con, tăng 14,2% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 32.798 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ.

Các địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; việc triển khai tiêm vắc xin được thực hiện đồng bộ giữa ngành và địa phương. Kết quả tiêm vắc xin đợt I tính đến ngày 25-5-2016 đối với bệnh lở mồm long móng được 70.875 liều, đạt 67% kế hoạch; tụ huyết trùng trâu, bò 50.105 liều, đạt 67% kế hoạch; dịch tả, tam liên lợn 51.340 liều, đạt 51% kế hoạch; cúm gia cầm 493.400 liều, đạt 51% kế hoạch; phòng dại chó 29.300 liều, đạt 65% kế hoạch.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đã đăng ký thực hiện các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như: Dự án chăn nuôi bò thịt của Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Bình Hà, Công ty TNHH Quảng Bình Milk...

P.V