.

Tỷ lệ bò lai đạt 35%

Thứ Tư, 18/11/2015, 14:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 10 tháng năm 2015, tình hình chăn nuôi ở các địa phương phát triển ổn định, tổng đàn gia súc gia cầm đều tăng về số lượng và chất lượng so với cùng kỳ.
a
Tỷ lệ bò lai ở Bố Trạch đạt 39% tổng đàn. 
Cụ thể: đàn trâu 35.370 con, tăng 1,3%; đàn bò 90.856 con, tăng 1,8%; đàn lợn 362.490 con, tăng 1,1%; đàn gia cầm 2.740 ngàn con, tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước.
 
Đặc biệt, chất lượng đàn bò được cải thiện đáng kể, tỷ lệ bò lai đạt 35%, lợn ngoại chiếm 89%... Trong đó, huyện Bố Trạch dẫn đầu về tổng đàn gia súc, gia cầm với đàn trâu 7.235 con, tăng 1,3%; đàn bò 23.800 con, tăng 7,2%; đàn lợn 113.260 con, tăng 1,5%; đàn gia cầm 632.200 con, tăng 1% so cùng kỳ.
 
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10 tháng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 51.100 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Các địa phương đã hoàn thành tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm  đợt 2 theo đúng kế hoạch.
 
P.V