.

Huy động đóng góp của nhân dân trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 12/11/2015, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị đóng góp của nhân dân toàn tỉnh cho thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 36.008 triệu đồng.

Nhân dân đóng góp bê tông hóa đường giao thông nông thôn
Nhân dân đóng góp bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Cụ thể, Bố Trạch 9.625 triệu đồng; Quảng Trạch 6.118 triệu đồng; Lệ Thủy 5.966 triệu đồng; Ba Đồn 5.584 triệu đồng; Tuyên Hóa 5.140 triệu đồng; Quảng Ninh 3.575 triệu đồng (riêng Đồng Hới và Minh Hóa không có nguồn đóng góp của người dân).

N.L