.

Năm 2015, huyện Minh Hóa được phân bổ 15 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp

Thứ Hai, 28/09/2015, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015, huyện Minh Hóa được phân bổ 15 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp.

Với nguồn kinh phí trên, UBND huyện Minh Hoá đã phân bổ cho các đơn vị liên quan để thực hiện các chính sách như: hỗ trợ lương thực cho 1.667 hộ nghèo với 6.992 khẩu nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới; kiểm tra, giám sát xuất khẩu lao động; tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động cho các xã, thị trấn; xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông tin thị trường; đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cơ sở; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; khuyến nông, khuyến lâm; khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, huyện cũng được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển là 29.770 triệu đồng, phân bổ cho 20 hạng mục công trình, trong đó 9 hạng mục công trình đã hoàn thành, kinh phí 11.800 triệu đồng; 6 công trình chuyển tiếp 7.920 triệu đồng; 5 công trình xây dựng mới 10.050 triệu đồng...

T.M.V