.

Tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn

Thứ Tư, 23/09/2015, 08:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo cơ chế thị trường, qua theo dõi cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và sẽ tác động tích cực đến thị trường. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành để ổn định tỷ giá, việc điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá có thể có tác động nhất định tới hàng hóa xuất nhập khẩu và ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của hàng hóa, dịch vụ.

Để tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, trong đó có giá cước vận tải bằng xe ô tô và các mặt hàng thiết yếu khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 11707/BTC-QLG ngày 25-8-2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1121/UBND-KTN, ngày 22-9-2015 yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, trước hết là đối với các mặt hàng như: Giá cước vận tải, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người,...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Giám sát, rà soát chặt chẽ việc đăng ký giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; đặc biệt đối với các mặt hàng chịu tác động trực tiếp của giá xăng, giá dầu, giá các yếu tố đầu vào khác.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát mức giá kê khai cần chú trọng rà soát chặt chẽ mức giá và yếu tố hình thành giá của kỳ kê khai trước liền kề và mặt bằng giá cả thị trường để hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá phù hợp. Kiên quyết dừng các trường hợp kê khai tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả thị trường.

- Giám sát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trường hợp phải điều chỉnh, phải có đánh giá tác động và cân nhắc mức độ, thời điểm điều chỉnh thích hợp, tránh điều chỉnh cùng một thời điểm, hạn chế tác động đến mặt bằng  giá cả thị trường năm 2015.

- Đối với giá cước vận tải bằng ô tô: Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra việc kê khai giảm giá cước; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp không thực hiện giảm giá cước hoặc giảm giá cước chưa tương đồng với mức giảm giá nhiên liệu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

T.S