.

Huyện Bố Trạch có 292 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 23/09/2015, 08:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đến nay huyện Bố Trạch huyện có 292 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó xã Đức Trạch có 247 tàu, xã Hải Trạch có 27 tàu, xã Thanh Trạch có 18 tàu).

Riêng đợt thí điểm, huyện Bố Trạch có 8 tàu đủ điều kiện tham gia vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67, trong đó xã Đức Trạch có 4 tàu, xã Thanh Trạch có 1 tàu gỗ khai thác.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện, hình thành các tổ hợp tác trong đánh bắt vùng biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

TH.H