.

UBND tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Thứ Năm, 24/09/2015, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, 9 tháng năm 2015, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý ước thực hiện 2.750,2 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 232,5 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo 116,9 tỷ đồng; vận tải kho bãi 1.706,7 tỷ đồng; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 128,8 tỷ đồng; giáo dục-đào tạo 138 tỷ đồng; an ninh-quốc phòng, quản lý Nhà nước 168,4 tỷ đồng…

Dự ước toàn tỉnh giải ngân đạt 60% dự toán. Tuy nhiên có nhiều dự án tiến độ giải ngân còn chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2015.

a
Dự án xây dựng đường cứu hộ cứu nạn sông Cầu Rào (TP Đồng Hới), chậm tiến độ.

Để tháo gỡ vấn đề này, ngày 22-9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1128/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý XDCB và thu hồi tạm ứng vốn XDCB.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến ngày 25-9 gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 30-9, trong đó nêu rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ giải ngân, kiến nghị đề xuất và cam kết thực hiện giải ngân vốn kế hoạch giao.

Những chủ đầu tư không thực hiện báo cáo, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tham mưu để cắt giảm, điều chỉnh vốn cho các công trình có yêu cầu vốn thực hiện.

Đối với các công trình, dự án có bảo lãnh tạm ứng sắp hoặc đã hết thời hạn, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu các nhà thầu bổ sung gia hạn để đảm bảo an toàn về nguồn vốn tạm ứng, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh theo quy định.

P.V