.

Minh Hoá: Ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 276 tỷ đồng thực hiện Chương trình 30a

Thứ Hai, 28/09/2015, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 276.410 triệu đồng thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (Nghị quyết 30a) trên địa bàn huyện Minh Hoá, trong đó: vốn đầu tư phát triển 202.456 triệu đồng; vốn sự nghiệp 58.514 triệu đồng; vốn khoanh nuôi bảo vệ rừng 15.544 triệu đồng.

 Đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng.
Đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn bố trí thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo khác trên địa bàn là 126.479 triệu đồng. Bên cạnh đó, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã hỗ trợ 56.923 triệu đồng để thực hiện 12 hạng mục công trình trên địa bàn.

Ngoài các chính sách triển khai thực hiện theo Nghị quyết 30a, trên địa bàn huyện cũng đang thực hiện các chương trình giảm nghèo khác, như: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo, Chương mục tiêu quốc gia về văn hóa, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình về chính sách cho người nghèo, dân tộc thiểu số với tổng kinh phí là 126.479 triệu đồng.

M.Văn