.

Minh Hoá đã giao trên 86.000ha rừng và đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình khoanh nuôi, bảo vệ

Thứ Hai, 28/09/2015, 08:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Hiện tại, huyện Minh Hoá đã giao 86.369,47ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ.

Cây keo lai được người dân trồng và chăm sóc mang lại hiệu quả kinh tế.
Cây keo lai được người dân trồng và chăm sóc mang lại hiệu quả kinh tế.

Trong đó, có 5.349 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với diện tích 26.789ha; 3 đơn vị được giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên 61.000ha.

Ngoài nguồn thu nhập từ kinh phí được Nhà nước hỗ trợ khi nhận giao khoán khoanh nuôi và bảo vệ rừng, người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có thể được tận thu sản phẩm phụ của rừng, đồng thời sản xuất nông nghiệp khi rừng chưa khép tán để nâng cao đời sống và giải quyết việc làm.

T.M