.

Lệ Thủy: Thu ngân sách đạt hơn 100 tỷ đồng

Thứ Hai, 21/09/2015, 08:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ngay từ đầu năm, UBND huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nhiều khoản thuế, phí, lệ phí thu đạt cao so với kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng là 100,5 tỷ đồng, đạt 124,9% kế hoạch giao. Hiện có 12 xã, thị trấn, đơn vị đã thực hiện thu đạt và vượt kế hoạch giao.

UBND huyện cũng đã tích cực chỉ đạo quản lý, điều hành và kiểm soát, giám sát chi ngân sách theo dự toán giao và chế độ quy định, đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách. Dự ước tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 30-9 là 415 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch giao, trong đó chi ngân sách cấp huyện là 317 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 98 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tích cực huy động nguồn vốn để cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống của nhân dân. Nhờ vậy đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được được các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tùy Phong