.

Cục Thuế Quảng Bình: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nộp thuế điện tử

Thứ Ba, 22/09/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua hơn một năm triển khai chương trình nộp thuế điện tử (NTĐT), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số lượng người nộp thuế (NNT) đã đăng ký thành công NTĐT với cơ quan thuế đạt tỷ lệ khá cao (98,8%), so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; trong lúc đó mức bình quân cả nước là 81%.

Đến cuối tháng 8-2015, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện NTĐT thành công với số tiền thuế nộp vào khá lớn như: Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình, nộp vào số tiền gần 44 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Quảng Bình nộp vào số tiền hơn 25 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh nộp vào số tiền hơn 20 tỷ đồng; Công ty TNHH VLXD Việt Nam nộp vào số tiền hơn 7 tỷ đồng...

Nhiều doanh nghiệp đã cơ bản chuyển sang NTĐT đối với tất cả các loại thuế phát sinh như: Công ty TNHH Khai thác đá Công Nghiệp I; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đặng Đại; Công ty CP SX VLXD Công trình 405; Công ty CP Đầu tư và thương mại Trường Thịnh... Hầu hết tất cả các chứng từ nộp thuế đều đã được xác nhận nộp thuế thành công.

 Tập huấn nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.
Tập huấn nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Chỉ tính riêng trong tháng 8-2015, toàn tỉnh có khoảng 161 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử với 295 chứng từ NTĐT; trong đó số tiền nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử là khoảng 50 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp trong tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 16,9% NNT chưa xác nhận đăng ký với ngân hàng thương mại để thực hiện nộp thuế và số tiền nộp thuế theo phương thức NTĐT.

Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ đề ra cho ngành Thuế trong năm 2015 phải đạt 90% doanh nghiệp tham gia dịch vụ NTĐT. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với toàn ngành Thuế, tuy nhiên với sự quyết tâm của cán bộ, công chức toàn ngành thì mục tiêu 90% doanh nghiệp NTĐT trong năm 2015 là hoàn toàn khả thi.

Theo đó, Cục Thuế Quảng Bình đang đặt quyết tâm cao và đề ra những giải pháp hiệu quả như gắn việc triển khai NTĐT vào các chỉ tiêu thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cán bộ công chức. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, hướng NTT khi đã đăng ký thành công NTĐT trên cổng thông tin NTĐT của cơ quan thuế thì tiếp tục đăng ký với các ngân hàng thương mại nơi NNT mở tài khoản để hoàn tất việc đăng ký NTĐT. Sau khi đăng ký thành công NTĐT với ngân hàng thương mại nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì thực hiện nộp thuế theo phương thức mới này.

P.V