.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.472 tỷ đồng

Thứ Hai, 10/08/2015, 15:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Ngô Hữu Cần, Cục trưởng Cục thuế Quảng Bình cho biết, tình hình thu ngân sách trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm 2015 tương đối tốt, ước đạt 1.472 tỷ đồng, đạt 41,63% so dự toán tỉnh giao, tăng 19,29% so với cùng kỳ.

A
Thu thuế dịch vụ ăn uống địa bàn thành phố Đồng Hới tăng cao.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.337 tỷ đồng, đạt 44,16% so dự toán địa phương, tăng 25,16% so cùng kỳ. Kết quả một số khoản thu chủ yếu như sau: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 75 tỷ đồng, tăng 3,3%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 68 tỷ đồng, bằng 91,6%; thu ngoài quốc doanh 295 tỷ đồng, tăng 5,26%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất 387 tỷ đồng, tăng 53,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc thu thuế xuất nhập khẩu có chiều hướng giảm sút, chỉ đạt 135 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán địa phương và bằng 81,5% so cùng kỳ.

H.Q