.

7 tháng đón 477,5 ngàn lượt khách du lịch lữ hành

Thứ Ba, 04/08/2015, 16:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình tháng 7 ước đạt 326,8 ngàn lượt khách, tăng 7% so tháng trước. Dự ước 7 tháng, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 2.000 ngàn lượt khách, tăng 3,3% so cùng kỳ.

a
Khách lữ hành đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế tháng 7 ước đạt 5,1 ngàn lượt khách, tăng 6,3% so tháng trước và tăng 16,5% so cùng kỳ, 7 tháng ước đạt 34,5 ngàn lượt khách, tăng 16,1% so cùng kỳ.

Đáng chú ý là khách du lịch lữ hành tháng 7 ước đạt 104,8 ngàn lượt khách; 7 tháng ước đạt 477,5 ngàn lượt khách, tăng 7,2% so cùng kỳ.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch tháng 7 ước đạt 194,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so tháng trước, tăng 15,9% so cùng kỳ; 7 tháng ước đạt 1.155,5 tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu khách sạn ước đạt 98,2 tỷ đồng, tăng 5%; doanh thu nhà hàng ước đạt 953,6 tỷ đồng, tăng 15,6%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 121,7 tỷ đồng, tăng 100,5% so cùng kỳ năm trước.

P.V