.

Có 24 doanh nghiệp nợ thuế từ một tỷ đồng trở lên

Chủ Nhật, 16/08/2015, 09:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến ngày 30-7, trên địa bàn toàn tỉnh, tổng số nợ đọng thuế khoảng 300 tỷ đồng, trong đó, nợ khó thu khoảng 65 tỷ đồng. Đặc biệt có 24 doanh nghiệp có số nợ đọng thuế từ 1 đến 45 tỷ đồng, quá hạn trên 90 ngày.

a
Tổng Công ty CP khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát sản xuất khó khăn, chưa có phương án xử lý nợ thuế.

Cụ thể: Xí nghiệp SX VLXD COSEVCO 12 nợ 12,450 tỷ đồng; Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình 15,081 tỷ đồng; Công ty CP Cosevco 6 13,372 tỷ đồng; Chi nhánh Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ-Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình 12,075 tỷ đồng; Công ty CP Khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình 7,890 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất VLXD Cosevco I 4,940 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Quảng Bình 4,900 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Vinashin Quảng Bình 4,296 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP SXVL và XD Cosevco1-Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco 3,653 tỷ đồng; Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11 3,094 tỷ đồng; Công ty CP Tân Quang Thành-Quảng Bình 2,997 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng TH Trường Sơn 2,780 tỷ đồng; Công ty CP khoáng sản Hoàng Long 2,040 tỷ đồng; Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC-Trường Sơn 1,993 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Hà 1,949 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại miền núi-công nghiệp Quảng Bình 1,663 tỷ đồng; Tổng Công ty CP khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát 1,553 tỷ đồng; Công ty TNHH sản xuất-thương mại Hưng Phát 1,474 tỷ đồng; Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình-Bohemia 1,370 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hoàng Hà 1,33 tỷ đồng; Công ty CP Du lịch Quảng Bình 1,297 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư quốc gia 1,208 tỷ đồng; Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Quảng Bình 1,054 tỷ đồng; Công ty TNHH Địa Cầu Xanh 1,053 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, Cục Thuế đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế được 55 tỷ đồng, trong đó bằng biện pháp hành chính thu được 51 tỷ đồng và cưỡng chế thu 4 tỷ đồng.

H.Q