.

5.371 hộ đóng góp tiền mặt, ngày công xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 17/08/2015, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Minh Hoá đã phát động rộng khắp chương trình này trên địa bàn, với sự tham gia của đông đảo người dân nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực qua hàng năm.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước đối với chương trình, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở bước đầu đã tích cực vào cuộc, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi.

Do đó, toàn huyện đã có 962 hộ tự nguyện hiến đất, với diện tích 50.347m2; có 368 hộ hiến tài sản (hàng rào, cây cối...) và 5.371 hộ đóng góp tiền mặt, ngày công. Trị giá đóng góp của cộng đồng 25 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 4 xã trên địa bàn đạt từ 10-15 tiêu chí NTM; 9 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

M.V