.

Kim ngạch hàng hóa XNK toàn tỉnh đạt 764,2 triệu USD

Thứ Năm, 13/08/2015, 09:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Bình, 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) đạt 764,2 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 42 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 107,9 triệu USD và kim ngạch quá cảnh là 614,3 triệu USD.
 
Làm thủ tục hải quan trước khi xuất nhập khẩu hàng hóa.
Làm thủ tục hải quan trước khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Các mặt hàng XNK chủ yếu là trái cây, gỗ, trâu bò, thạch cao, nước tăng lực, tinh bột sắn, phế liệu, than cám, vật liệu xây dựng, Côlôphan, tinh dầu thông, dăm gỗ, clinker, cát nhiễm mặn, sản phẩm gia công, nguyên phụ liệu các loại dùng để sản xuất gạch men, máy móc thiết bị đầu tư, nguyên liệu sản xuất hàng gia công, nồi cơm điện, đường trắng tinh luyện…

Không chỉ tăng về kim ngạch hàng hóa mà số tờ khai và trọng lượng hàng hóa cũng có dấu hiệu gia tăng.

Cụ thể, tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 6.164 tờ khai, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2014 . Trọng lượng hàng hoá XNK 931,1 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, trọng lượng xuất khẩu 325,2 nghìn tấn, trọng lượng nhập khẩu 287,4 nghìn tấn và trọng lượng quá cảnh 318,4 nghìn tấn.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Bình cũng đã làm thủ tục thông quan 26,7 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh (giảm 2,2%) và 196,5 nghìn lượt người xuất nhập cảnh (giảm 1,9%) so với cùng kỳ năm 2014. 

Lan Chi