.

Đầu tư 129 dự án phát triển quỹ đất, giai đoạn 2016-2020

Thứ Ba, 11/08/2015, 15:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện 129 dự án phát triển quỹ đất với tổng diện tích 736,99ha  trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

a
Dự án phát triển quỹ đất ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Theo đó, năm 2016 sẽ triển khai 26 dự án phát triển quỹ đất với diện tích 149,51ha; năm 2017 thực hiện 27 dự án, diện tích 159,97ha; năm 2018 có 23 dự án, diện tích 143,40ha; năm 2019 có 31 dự án, diện tích 143,27ha và năm 2020 có 22 dự án, diện tích 140,84ha. Dự kiến, doanh thu từ các dự án là 5.052 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.142 tỷ đồng.

Định hướng đầu tư phát triển quỹ đất giai đoạn 2016-2020 là bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, bền vững, trước mắt tập trung đầu tư phát triển quỹ đất ở các khu vực đô thị, ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế và những vùng có tiềm năng và lợi thế, giá đất cao để đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng thu ngân sách của địa phương.

Đối với các khu vực miền núi, nông thôn điều kiện khó khăn sẽ quy hoạch dự án phát triển quỹ đất để giao đất ở cho các đối tượng xã hội, cán bộ, công nhân viên, người lao động có thu nhập thấp; quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án, di dời do thiên tai, ô nhiễm môi trường được đầu tư có lộ trình phù hợp với nhu cầu; đầu tư hạ tầng với tần suất đầu tư tối thiểu nhưng phải bảo đảm tính kết nối và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

P.V