.

Từ ngày 1-7, tăng mức giá thuê thuyền tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn

Thứ Bảy, 20/06/2015, 19:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, từ ngày 1-7, các thuyền chở khách tham quan động động Phong Nha và Tiên Sơn được thu tăng 40 ngàn đồng và 50 ngàn đồng/thuyền/chuyến.

a
Đội thuyền phục vụ khách tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn.

Cụ thể, tham quan 1 động, tăng từ 320.000 đồng lên 360.000đồng/chuyến/thuyền; tham quan cả 2 động (Phong Nha và Tiên Sơn) tăng từ 350.000 đồng lên 400.000 đồng/chuyến/thuyền (mức tăng bình quân từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/người). Mức giá này áp dụng cho thuyền chở từ 1 đến 14 người.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho chủ thuyền, UBND tỉnh quyết định: từ ngày 1-7 đến 31-12, hỗ trợ cho các chủ thuyền chở khách tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn theo mức 40.000đ/chuyến/thuyền đối với tham quan 1 động và 50.000đ/chuyến/thuyền đối với tham quan cả 2 động từ nguồn thu phí tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn.

Giao Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng trích từ phí tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn hỗ trợ cho chủ thuyền, sau đó mới trích cho đơn vị và nộp ngân sách theo tỷ lệ quy định; Sở Tài chính chủ trì làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng và các đơn vị liên quan để thực hiện việc hỗ trợ cho chủ thuyền nói trên.

Từ ngày 1-1-2016, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định điều chỉnh tăng giá thuê thuyền tham quan Động Phong Nha và động Tiên Sơn theo chủ trương nêu trên và dừng việc hỗ trợ cho các chủ thuyền từ phí tham quan; yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chỉ đạo Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng thông báo rộng rãi đến các công ty lữ hành và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương điều chỉnh tăng giá thuê thuyền kể từ ngày 1-1-2016, tránh việc tăng giá đột ngột, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành.

H.Q.