.

Tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng

Thứ Ba, 30/06/2015, 14:25 [GMT+7]
(QBĐT) - Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã triển khai các lớp tập huấn cho lãnh đạo những xã, thôn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, các doanh nghiệp phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Bố Trạch và Minh Hóa.
Lớp tập huấn tại huyện Minh Hóa.
Lớp tập huấn tại huyện Minh Hóa.
Các lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 28-6 đến 3-7 tại huyện Minh Hóa và huyện Bố Trạch cho gần 100 học viên của các xã Tân Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa, Minh Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa và thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa), Cự Nẫm, Phú Định, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) và các hộ dân có mô hình du lịch cộng đồng tại địa bàn 2 huyện.
 
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe các nội dung như: tổng quan du lịch Quảng Bình; tổng quan về du lịch cộng đồng, giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng tại một số quốc gia trên thế giới và các địa phương phát triển thành công mô hình này ở nước ta; tiềm năng phát triển du lịch và du lịch cộng đồng của vùng; nội dung, quy trình và cơ cấu quản lý du lịch cộng đồng cho người dân địa phương; hướng dẫn cách làm việc, giao tiếp, thói quen ứng xử với người nước ngoài; nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo các tài nguyên tự nhiên và nhân văn của địa phương,…
 
Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân tự phối hợp, tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế và bảo vệ được môi trường chung thông qua việc giới thiệu được các nét đặc trưng của địa phương với du khách. Du lịch cộng đồng vừa mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và luôn đi kèm với việc bảo vệ mội trường, văn hóa, bản sắc dân tộc. Đây là một loại hình được khuyến khích phát triển trong tương lai.
 
Do vậy, mục đích của lớp tập huấn là phổ biến cho người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, nhằm thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng phát triển như một phần chiến lược phát triển du lịch của tỉnh; giúp cộng đồng dân cư địa phương hiểu rõ và tiếp cận các thông tin, cách làm và các kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương trong cả nước.
 
P.V