.

Dư nợ cho vay của doanh nghiệp 10.885 tỷ đồng

Thứ Hai, 22/06/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung vốn ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các dự án, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, xuất khẩu và các đối tượng chính sách...

A
Công ty TNHH MTV LCN Long Đại vay gần 100 tỷ đồng để trồng cao su.

Tổng số dư nợ cho vay 23.918 tỷ đồng, tăng 4,28% so với đầu năm 2015 và tăng 14,43% so với cùng kỳ. Trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa vay 10.885 tỷ đồng, vay xây dựng nông thôn mới 4.478 tỷ đồng, vay theo diện ưu tiên hộ nghèo và đối tượng chính sách 2.185 tỷ đồng...

Đồng thời, ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn có tính ổn định từ dân cư để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trên địa bàn. Tính đến 31-5, tổng nguồn vốn huy động 20.867 tỷ đồng, trong đó ngoại tệ 822 tỷ đồng, tiền gửi dân cư 17.567 tỷ đồng, các tổ chức kinh tế 2.485 tỷ đồng, còn lại là tiền gửi Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.

Tuy nhiên còn nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn trong tiếp cận vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,01% tổng số nợ.

Tr.T