.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 28,7%

Thứ Năm, 18/06/2015, 08:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.650,9 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Các dự án thi công đúng tiến độ, công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

a
Tỷ lệ giải ngân các dự án QL1 trên địa bàn đạt thấp.

Trong đó, vốn Nhà nước Trung ương quản lý ước thực hiện 685,9 tỷ đồng; vốn Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 965 tỷ đồng. Cụ thể: ngành nông-lâm-thuỷ sản ước thực hiện 126,1 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo ước thực hiện 73 tỷ đồng; vận tải kho bãi ước thực hiện 1.048,4 tỷ đồng; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội ước thực hiện 73,8 tỷ đồng; giáo dục-đào tạo ước thực hiện 80,8 tỷ đồng; an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước ước thực hiện 90,8 tỷ đồng…

Ngoài ra khối lượng thực hiện của các dự án ODA đạt 222 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đối ứng 51,7 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 152 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước, đến 31-5-2015 tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 28,7%. Riêng các dự án nguồn vốn ODA, mới giải ngân nguồn vốn đối ứng 42,8 tỷ đồng, còn nguồn vốn ODA chưa được giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân chậm là do  một số tư vấn năng lực kém, công tác thiết kế để xảy ra sai sót dẫn đến dự án phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều dự án dở dang do thiếu vốn đầu tư. Công tác thực hiện thanh quyết toán vốn của các chủ đầu tư chậm so tiến độ; giám sát, đánh giá đầu tư còn sơ sài.

Tr.T