.

Có 100 dự án sản xuất đăng ký hoạt động tại các cụm, điểm công nghiệp

Thứ Tư, 24/06/2015, 08:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến nay, toàn tỉnh có 9 cụm, điểm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 113 ha. Các cụm, điểm công nghiệp đã thu hút 100 dự án sản xuất đăng ký vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư 152 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tại các cụm, điểm  công nghiệp hàng năm ước đạt trên 60 tỷ đồng.

Các cụm, điểm công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động gồm: cụm công nghiệp Thuận Đức (TP. Đồng Hới) với diện tích 25 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%; cụm công nghiệp Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) có diện tích 17 ha, tỷ lệ lấp đầy 50%; cụm công nghiệp Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới) diện tích 15 ha, tỷ lệ lấp đầy 50%; cụm công nghiệp Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) diện tích 10 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%; cụm công nghiệp Lưu Thuận (huyện Tuyên Hoá) với diện tích 4 ha, tỷ lệ lấp đầy 57%; cụm công nghiệp thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) diện tích 20 ha, tỷ lệ lấp đầy 50%; cụm công nghiệp Yên Hóa (huyện Minh Hoá) diện tích 18 ha, tỷ lệ lấp đầy 30%; điểm công nghiệp Tân Sơn (TP. Đồng Hới) diện tích 1,5 ha, tỷ lệ lấp đầy 100%; điểm công nghiệp Phú Hải (TP. Đồng Hới) diện tích 2,5 ha, tỷ lệ lấp đầy 80%.    

Hiền Chi