.

Đầu tư 7.943 tỷ đồng cho Chương trình phát triển công nghiệp

Thứ Ba, 23/06/2015, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ Sở Công thương cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015 là 7.943 tỷ đồng.

Theo đó, ngân sách nhà nước cấp để xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp là 500 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); nguồn vốn từ doanh nghiệp và vay tín dụng để triển khai thực hiện các dự án công nghiệp là 7.420 tỷ đồng (đạt 14% kế hoạch); ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp (theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư) là 8,5 tỷ đồng và nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thông qua hoạt động khuyến công là 14,5 tỷ đồng.

Được biết, nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với các nội dung gồm: đường vào nhà máy, nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

P.V