.

Bố Trạch: Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Thứ Năm, 25/06/2015, 08:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch có những chuyển biến tích cực: tổng sản lượng lương thực đạt 36.117 tấn (tăng 1,3% so với cùng kỳ); sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng đạt 9.414,5 tấn (tăng 8,1% so cùng kỳ); tình hình sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt 322,1 tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, việc quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng được chú trọng.

Hiện toàn huyện đã trồng mới 278ha rừng tập trung với hơn 35.000 cây. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông vận tải có nhiều chuyển biến tích cực với tổng vốn đầu tư cơ bản thực hiện trên 426,1 tỷ đồng. Hoạt động thương mại nội địa vẫn giữ ở mức ổn định, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2.045,4 tỷ đồng, (tăng 12,2% so với cùng kỳ). 

Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã có sự chuyển biến, đến nay đã có 2 xã gồm Hoàn Trạch và Hải Trạch cán đích NTM; số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn lại 2 xã gồm Tân Trạch và Thượng Trạch.

Nhất Linh