.

Quý I-2015, thu ngân sách được 590 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán

Thứ Sáu, 10/04/2015, 07:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Trần Thuynh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trong quý I-2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn được 590 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán địa phương, tăng 45,9% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 517,7 tỷ đồng, đạt 24,5% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 72,3 tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán, tăng 51,6% so cùng kỳ.

Thu từ hộ kinh doanh dịch vụ thương mại tăng 22% so với cùng kỳ.
Thu từ hộ kinh doanh dịch vụ thương mại tăng 22% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu chủ yếu tăng so cùng kỳ như: thu khu vực doang nghiệp nhà nước Trung ương đạt 29 tỷ đồng, tăng 17,8%; thu doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 3,2%; thu ngoài quốc doanh đạt 122,6 tỷ đồng, tăng 6,9%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 150,7 tỷ đồng, tăng 137,5%; thu thuế trước bạ 31,3 tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ...

Sở dĩ đạt kết quả thu cao là, nhờ nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, hoạt động sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm của các ngành, các địa phương triển khai giao nhiệm vụ thu cho các doanh nghiệp, các đơn vị và thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ.

Tr.T