.

Quý 1-2015, sản lượng đánh bắt thuỷ sản tăng 8,4%

Thứ Ba, 07/04/2015, 14:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những tháng đầu năm thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển nên sản lượng thủy sản thực hiện tăng khá so cùng kỳ. Dự ước sản lượng thủy sản quý 1-2015 đạt 9.797 tấn, tăng 8,5%, trong đó sản lượng thủy sản khai thác 8.361 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ.

a
Ngư dân Đức Trạch (huyện Bố Trạch) được mùa cá biển.

Trong đó, cá các loại 7.134 tấn, tăng 8,2%; tôm các loại 192 tấn, tăng 6,4%, thủy sản khác 1.034 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong 3 tháng đạt 1.435 tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

H.Q